Over de stichting

Stichting Uitgelicht subsidieert projecten van kunstenaars en wil zo maatschappelijke en artistieke thema’s onder de aandacht brengen. Maatschappelijke betekenis en artisticiteit zijn de belangrijkste criteria bij de beoordeling van ingediende projectvoorstellen. 

Projecten kunnen op vele gebieden liggen. Bij voorbeeld: documentaires, non-fictie films, theaterproducties en teksten. Kunstenaars – in diverse vormen van kunst – kunnen bij de stichting projectvoorstellen indienen, die de basis vormen voor subsidieaanvragen van de stichting bij particulieren (o.a. via crowdfunding) en/of institutionele subsidieverstrekkers.