Beleidsplan

Uitgelicht heeft een beleidsplan opgesteld. Het plan is hier te vinden.

Prioriteiten 2019-2022

De stichting heeft contact met kunstenaars die naam en faam hebben in het maken van portretten van andere, veelal gevestigde, kunstenaars. Zij doen dat in opdracht van derden, dan wel op eigen initiatief. Deze lijn wil de stichting voortzetten en faciliteren door het verwerven van middelen bij subsidieverstrekkers en/of particulieren.

Stichting Uitgelicht wil maatschappelijke thema’s als vraatzucht, hebzucht en andere hoofdzonden en ondeugden op een – veelal speelse – manier aan de kaak stellen via film en theater voor verschillende doelgroepen: jong en oud, man en vrouw etc. 

De derde lijn van Uitgelicht is open: creativiteit en maatschappelijke thema’s laten zich lang niet altijd sturen. Uitgelicht wil openstaan voor interessante, bij de doelstellingen passende, initiatieven van kunstenaars.