Financiën

De belangrijkste bron van inkomsten wordt gevormd door verstrekte subsidies voor ingediende projectvoorstellen, vergoedingen voor verrichte prestaties en via crowdfunding verworven inkomsten. De stichting staat open voor erfstellingen, legaten en schenkingen.

De uitgaven betreffen vooral vergoeding van kosten van kunstenaars voor de uitvoering van ingediende en goedgekeurde projectvoorstellen.  

Het bestuur wil het vermogen van Uitgelicht beperkt houden: het gaat erom toegekende gelden te besteden aan geselecteerde projecten en de continuïteit van de stichting te waarborgen. Bij verkrijging van erfstellingen, legaten en/of schenkingen is tijdelijke uitbreiding van het vermogen noodzakelijk. Het bestuur richt zich dan op spoedige besteding van deze gelden.  

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen, anders dan voor gemaakte onkosten. Overige uitgaven van de stichting betreffen administratieve kosten (Kamer van Koophandel, bank e.d.).