Projecten

Stichting Uitgelicht heeft de volgende projecten goedgekeurd:

Aanvragen voor projecten

Kunstenaars kunnen het beste eerst mondeling overleggen met het bestuur voor een aanvraag bij Uitgelicht in te dienen. We kunnen dan bekijken of het bestuur het een levensvatbaar idee is en of er financiering te vinden mogelijk lijkt te zijn.

Als tot een aanvraag besloten wordt moet die zijn opgesteld conform de eisen van mogelijke financiers.  

De stichting heeft geen eigen middelen. Subsidies worden dan ook alleen verstrekt als daarvoor een of meer externe financiers zijn.